Kontakt: 695 080 550
(94) 342 18 60
Nr rachunku: 78 1020 3150 0000 3902 0053 5039

Wynagrodzenie

 Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi prawne uzależnione są od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego w związku z tym nakładu pracy adwokata.

Kancelaria stosuje w zależności od potrzeb Klientów różne systemy rozliczeń:

1. system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,

2. system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną,

3. system negocjacji – wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem.

Klient, przed powierzeniem sprawy do prowadzenia, jest wyczerpująco informowany również o wszelkich innych kosztach związanych z daną sprawą (opłaty sądowe, koszty ekspertyz, dojazdów itp).

Przedstawiam możliwość złożenia do Sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy, osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:
8:30 - 16:00


Uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu spotkania z adwokatem.

Kontakt

Adwokat Paweł Mirski
telefon:
tel. kancelaria:
e-mail:
695 080 550
(94) 342 18 60
adwokatmirski@op.pl