Wyroki

powrót

Kolejna wygrana z bankiem BPH S.A. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie

W dniu 9 lutego 2022 r. umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w bankiem BPH S.A. została uznana za nieważną. Trwa dobra passa naszej Kancelarii także przeciwko temu bankowi!
Czytaj więcej

Umowa z dawnym BGŻ S.A. uznana za nieważną

W dniu 9.2.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie ponownie zapadł korzystny dla naszych Klientów wyrok w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego zaciągniętego w BGŻ S.A. Suma korzyści kredytobiorców z takiego rozstrzygnięcia to prawie 300 000 zł.
Czytaj więcej

Korzyści z wygranej z PKO BP S.A. na ponad 600 000 zł

W dniu 27 stycznia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie zapadł kolejny korzystny dla naszego Klienta wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Umowa kredytu została uznana za nieważną, choć bank przedstawiał dokumenty świadczące o rzekomej negocjacji kursu wypłaty kredytu!
Czytaj więcej

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Umowa kredytowa naszego Klienta zawarta z Bankiem Millennium S.A. została uznana w dniu 5 stycznia 2022 r. za nieważną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie. Wygrana cieszy nas podwójnie, gdyż kredytobiorca posiadał wykształcenie ekonomiczne i w dacie zawierania umowy był pracownikiem banku. Mimo to Sąd nie miał wątpliwości, że kredytobiorca był słabszą stroną umowy.
Czytaj więcej

Umowa kredytu z BNP Paribas Bank Polska S.A. nieważna!

W dniu 28 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 32 165 CHF i 16 275 zł wraz z odsetkami za opóźnienie i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna.
Czytaj więcej

Umowa kredytowa z Bankiem BPH S.A. nieważna!

W dniu 14 grudnia 2021 r. w pierwszej instancji zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z byłym GE Money Bankiem (obecnie Bank BPH S.A.). Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Wartość przedmiotu sporu to ponad 130 000 zł
Czytaj więcej