Kolejny raz umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna

powrót

W dniu 2 marca 2022 r. w pierwszej instancji zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartą przez naszych Klientów z PKO BP S.A. Sprawa toczyła się przed sądem Okręgowym w Koszalinie. Wartość przedmiotu sporu to ponad 500 000 zł