Paulina Honczar

powrót

adwokat Paulina Honczar

Z kancelarią związana od 2017 roku. Specjalizuje się głównie w sprawach
z zakresu prawa karnego, cywilnego, bankowego. Posiada duże
doświadczenie w szeroko pojętych sprawach odszkodowawczych m.in.
zadośćuczynienia za doznane krzywdy czy śmierć osoby bliskiej na skutek
wypadków komunikacyjnych, obrażenia doznane przy upadkach na basenach,
błędy medyczne. Prowadzi tzw. sprawy frankowe. W zakresie postępowań
karnych posiada bogatą praktykę zarówno po stronie oskarżonego jak i
oskarżyciela posiłkowego.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną Klientów, reprezentując ich zarówno
przez sądami powszechnymi jak i organami państwowymi oraz wspierając w w
negocjacjach, czy zawieraniu umów.

Egzamin adwokacki zdała w 2020 r., a w 2021 r. została wpisana na Listę
Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Facultad de Derecho Universidad de Córdoba w Hiszpanii. W trakcie
studiów udzielała porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej
oraz pełniła funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i
Latynoamerykańskiego „El Puente” przy WPIA UG, gdzie współorganizowała
międzynarodowe konferencje naukowe. Pracę magisterską z zakresu prawa
karnego procesowego pisała pod patronatem prof. UG dr hab. Wojciecha
Cieślaka.

Prywatnie pasjonatka podróży, kultury latynoamerykańskiej, siatkówki
oraz literatury.

KONTAKT:
tel. 517 764 818
paulina.honczar@adwokatmirski.pl