Sąd Apelacyjny w Szczecinie potwierdził nieważność umowy Własny Kąt Hipoteczny

powrót

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. SA w Szczecinie oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku unieważniającego umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z PKO BP S.A. Suma korzyści z takiego rozstrzygnięcia to ponad 430 000 zł