Trwa dobra passa Kancelarii przeciwko BKO BP S.A.

powrót

Umowa Kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna!

W dniu 6.12.2021 roku przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ponownie zapadł korzystny wyrok w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, zaciągniętego w PKO BP S.A. Suma korzyści kredytobiorców z takiego rozstrzygnięcia to prawie 270.000 zł.