Umowa kredytowa z Bankiem BPH S.A. nieważna!

powrót

W dniu 14 grudnia 2021 r. w pierwszej instancji zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z byłym GE Money Bankiem (obecnie Bank BPH S.A.).
Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.
Wartość przedmiotu sporu to ponad 130 000 zł