Umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. nieważna!

powrót

W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd uznał, że wszystkie klauzule wskazane przez stronę powodową są abuzywne, a bez nich umowa nie może obowiązywać.