Umowa kredytu z BNP Paribas Bank Polska S.A. nieważna!

powrót

W dniu 28 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 32 165 CHF i 16 275 zł wraz z odsetkami za opóźnienie i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna.