Umowa kredytu z ING Bankiem Śląskim S.A. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie nieważna!

powrót

W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd uznał, że wszystkie klauzule wskazane przez stronę powodową są abuzywne, a bez nich umowa nie może obowiązywać. Suma korzyści majątkowych naszych Klientów wyniosła około 330 000 zł.