Umowa kredytu z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie nieważna!

powrót

W dniu 28 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Suma korzyści majątkowych naszych Klientów wyniosła około 310 000 zł.