Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

powrót

Umowa kredytowa naszego Klienta zawarta z Bankiem Millennium S.A. została uznana w dniu 5 stycznia 2022 r. za nieważną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie. Wygrana cieszy nas podwójnie, gdyż kredytobiorca posiadał wykształcenie ekonomiczne i w dacie zawierania umowy był pracownikiem banku. Mimo to Sąd nie miał wątpliwości, że kredytobiorca był słabszą stroną umowy.