Wygrana z PKO BP S.A.

powrót

Umowa kredytowa naszego Klienta zawarta z PKO BP S.A. została uznana w dniu 22 czerwca 2022 r. za nieważną przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Suma korzyści majątkowych naszego Klienta wyniosła około 250 000 zł.