Wygrana z Santander Consumer Bank S.A.

powrót

W dniu 10 czerwca 2022 r. zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z Santander Consumer Bank S.A. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym W Koszalinie. Wartość przedmiotu sporu wyniosła prawie 220 000 zł.