Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2018r.

powrót

Zadośćuczynienie za krzywdę

Obrażenia: stłuczenia stawu kolanowego prawego, złamania nosa, złamania żebra V-VII po stronie lewej i VII po stronie prawej,
złamania trzonu mostka – 13 % trwałego uszczerbku na zdrowiu
wygrana kwotowo: 200 000 zł + 30 000 zł odsetek

Pasażerka pojazdu (wiek 60 lat) uczestniczyła w wypadku drogowym na skutek którego doznała stłuczenia stawu kolanowego prawego, złamania nosa, złamania żebra V-VII po stronie lewej i VII po stronie prawej, złamania trzonu mostka. Sprawcą wypadku nie został ustalony przez organy ścigania. Sprawa toczyła się przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Biegły sądowy stwierdził, że obrażenia poszkodowanej wynoszą zaledwie 13 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi jednak na okoliczności towarzyszące tj. konieczność przejścia przez poszkodowaną na wcześniejszą emeryturę, opiekę nad mężem który stał się osobą leżąca również na skutek tego samego wypadku, wykluczenie powódki z życia towarzyskiego oraz diametralną zmianę w zakresie życia codziennego Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził na rzecz poszkodowanej kwotę 170 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W toku jest sprawa w zakresie odszkodowania (tj. kosztów leczenia, kosztów dojazdu do placówek medycznych, opieki sprawowanej przez osoby trzecie nad poszkodowaną) oraz sprawa o odszkodowanie dla męża poszkodowanej.