Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2019r.

powrót

Zadośćuczynienie za krzywdę i renta

Obrażenia: wieloodłamowe złamanie panewki stawu biodrowego lewego, złamanie trzonu kości łokciowej lewej, stłuczenie okolicy lewego łuku żuchwy 
wygrana kwotowo: 100 000 zł + 20 000 zł odsetek + renta 900 zł miesięcznie