Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2019r.

powrót

Zadośćuczynienie za śmierć syna

Sprawa dotyczyła zmarłego kierowcy pojazdu (chłopak lat 18), który poruszając się po drodze gminnej na której odbywał się remont wpadł w poślizg poruszając się poza teren zabudowanym prędkością 60 km/h. Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie toczące się w niniejszej sprawie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego po stronie Zarządu Dróg. Kancelaria Mirski postanowiła podjąć się tej sprawy i jako pełnomocnik ojca zmarłego syna wniosła powództwo do sądu cywilnego o zadośćuczynienie za krzywdę na skutek śmierci syna w kwocie 100 000 zł od Zarządu Dróg. Kancelaria stała na stanowisku, iż brak zabezpieczenia terenu budowy, brak prawidłowego oznaczenia drogi znakami ostrzegawczymi o śliskiej nawierzchni, brak znaku nakazującego poruszania się po drodze prędkością mniejszą jak 50 km/h czyni Zarząd Dróg winnym i odpowiedzialnym za zdarzenie. Sąd I instancji nie podzielił stanowiska pełnomocnika. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w całości podzielił stanowisko Kancelarii i zasądził wyrokiem na rzecz ojca zmarłego syna 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia.