Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2020 r.

powrót

Jednorazowe odszkodowanie w związku ze służbą oraz renta

Wartość przedmiotu sporu: 13.000,00 zł + 1.200,00 zł renty na okres 3 lat

Żołnierz, który uległ wypadkowi w czasie służby, został z niej wydalony na skutek przeciwwskazań zdrowotnych do jej dalszego wykonywania. Szef Sztabu odmówił mu wypłaty jednorazowego odszkodowania za wypadek w związku ze służbą oraz renty z tytułu niezdolności do służby. W wyniku postępowania sądowego przyznano mu jednorazowe odszkodowanie w kwocie 12.944,00 zł oraz rentę na 3 lata.