Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 2019 r.

powrót

Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Wartość przedmiotu sporu: 120.000,00 zł

64 – letni zleceniobiorca cyrku uległ wypadkowi, w wyniku którego utracił rękę na wysokości ramienia. Zleceniodawca wypłacił mu przesądowo kwotę 40 tys. zł pod warunkiem zrzeknięcia się pisemnie roszczeń na przyszłość. W postępowaniu sądowym ustalono istnienie stosunku pracy, nieważność oświadczenia o zrzeknięciu się roszczeń na przyszłość oraz zasądzono na jego rzecz dodatkowe 80 tys. zadośćuczynienia ponad kwotę wypłaconą.