Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 2016r.

powrót

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za przewlekły proces

Wygrana kwotowo: 1 200 000 zł tytułem zadośćuczynienia odszkodowania

Klient kancelarii został oskarżony o korupcję okres tymczasowego aresztowania został przedłużony łącznie do 2 lat. Na skutek apelacji stron proces karny w sprawie toczył się łączne przez 7 lat. Ostatecznie klienta uniewinniono od wszystkich zarzucanych mu czynów. Za okres osadzenia klient domagał się odszkodowania w związku z pozbawieniem go możliwości pracy zarobkowej Sąd uznał zasadność w całości dochodzonego przez Kancelarię roszczenia.