Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 2019 r.

powrót

Oddalenie roszczenia banku przeciwko frankowiczom

Kwota ponad 900 000 zł

Bank wypowiedział klientom umowę kredytu indeksowanego do CHF i dochodził zapłaty ponad 900 000 zł oraz odsetek. Sąd podzielił stanowisko pełnomocnika pozwanych i uznał, że umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, które są bezskuteczne.
W związku z tym bank dokonał oszacowania dochodzonych roszczeń na błędnych zasadach i nie udowodnił, czy roszczenie o zapłatę w ogóle mu przysługuje, a jeśli tak to w jakiej wysokości.
Powództwo zasługiwało zatem na oddalenie w całości.