Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 2021 r.

powrót

Kolejny sukces Kancelarii – wygrana z Bankiem Reiffeisen Bank Pekao S.A

W dniu 14 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Sąd uwzględnił w całości roszczenie Powodów o zapłatę. Wartość przedmiotu sporu to ponad 400.000 zł.