Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie

powrót

Szkoda rzeczowa – nieprawidłowa wycena z OC sprawcy szkody przez Ubezpieczyciela

Sprawa dotyczyła uszkodzeń w pojeździe. Do wypadku doszło w Polsce. Uczestnikami zderzenia się pojazdów był klient kancelarii, który na co dzień mieszka za granicą oraz sprawca wypadku. Ubezpieczyciel nie chciał w pełni zrekompensować szkody w pojeździe klienta. Ten dokonał naprawy na granicą i zapłacił za nią znacznie więcej niż przewidywał Ubezpieczyciel. Rachunek przedstawiony Ubezpieczycielowi był wystawiony w walucie euro. Z uwagi na brak rekompensaty pełnej szkody w pojeździe klienta sprawa była skierowana do Sądu. Ubezpieczyciel stał na stanowisku, że szkoda powstała w Polsce dlatego taka też powinna być rekompensata – nie zaś wyrażona w walucie obcej.
Sąd nie podzielił stanowiska Ubezpieczyciela i zgodnie z twierdzeniami kancelarii zasądził pełny zwrot rachunku wystawionego na rzecz klienta w euro. Uznał, że należy się pełna rekompensata szkody jaką doznał i jaką faktycznie poniósł.