Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z 2019 r.

powrót

Zapłata za lojalkę

Wartość przedmiotu sporu: 12.500,00 zł

Pracownik po odejściu z pracy został pozwany o zwrot kwot, które jego pracodawca uiścił w związku ze szkoleniami pracowniczymi. Szkolenia te odbywał z ścieżek edukacyjnych kilku stanowisk, choć piastował tylko jedno, więc ich treści powielały się. W efekcie Sąd uznał, że szkolenia odbyte przez pracownika nie podnosiły jego kwalifikacji pracowniczych, były obligatoryjne i oddalił powództwo.