Wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinku z 2019 r.

powrót

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy

Wartość przedmiotu sporu: 6.500,00 zł

Pracownik jako kierowca tira zażądał zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pomimo, iż karty ewidencji czasu pracy kierowcy sporządzane przez pracodawcę nie wykazywały ich występowania. W oparciu o karty tachografowe oraz kalkulacje czasu potrzebnego do pokonania konkretnych tras biegli sporządzili opinie, w oparciu o które Sąd zasądził na rzecz pracownika kwotę 6,5 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.