Kredyty frankowe

powrót

Kancelaria Mirski i Współpracownicy specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko podmiotom z sektora finansowego, w tym spraw frankowiczów i dochodzenia na ich rzecz roszczeń od banków. Reprezentujemy kredytobiorców, którzy zdecydowali się pozwać bank, a także tych, którym bank wypowiedział umowę i wystąpił z pozwem. Nie ma znaczenia, czy umowa dotyczy kredytu indeksowanego, czy denominowanego, spłaconego, czy nadal obowiązującego. Możliwe jest dochodzenie unieważnienia umowy, a także zwrotu nadpłaconych rat w gotówce i zmniejszenia salda zadłużenia. Zawsze konieczna jest jednakże indywidualna ocena wszystkich okoliczności danej sprawy, a przed złożeniem pozwu także wykonanie dokładnej kalkulacji roszczeń klienta.

W celu dokonania BEZPŁATNEJ ANALIZY UMOWY proszę o przesyłanie skanu umowy kredytowej wraz z załącznikami oraz regulaminem, a także skany ewentualnych aneksów, jeżeli były podpisywane (w przypadku braku wszystkich dokumentów proszę o przesłanie tego, co Państwo posiadają), na adres mailowy:

franki@adwokatmirski.pl

Po przeanalizowaniu umowy udzielimy merytorycznej odpowiedzi co do przysługujących Państwu roszczeń, a także warunków dalszej współpracy z Kancelarią.  

Teraz jest najlepszy moment, aby zacząć działać!

Po wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubakowie kontra Raiffeisen wielu frankowiczów otwierało szampana. TSUE uznał, że europejskie prawo nie stoi na przeszkodzie, aby umowy kredytowe zawierające klauzule niedozwolone zostały unieważnione. Jednocześnie takie nieuczciwe warunki w umowie kredytowej nie mogą być zastąpione przez ogólne przepisy krajowe. Kluczowy jest w tej kwestii interes konsumenta.

Efekt jest taki, że frankowicze mają obecnie bardzo dużą szansę odzyskać od banku znaczną część pieniędzy zapłaconych na rzecz banków. W przypadku „odfrankowania" kredytu bank obowiązany jest zwrócić kredytobiorcy nadpłacone dotychczas raty, co daje najczęściej kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a ponadto raty kredytu spłacane w przyszłości maleją często nawet o połowę. Natomiast w sytuacji unieważnienia umowy kredytobiorca jest obowiązany do zwrotu wyłącznie otrzymanej od banku kwoty kredytu – bez odsetek i innych kosztów.

Powyższe dotyczy jednak wyłącznie tych umów kredytowych, w których znajduje się zapis, że kredyt przeliczany jest na franki po niejasnym dla konsumenta kursie ustalanym przez bank.

Należy pamiętać, że każda umowa kredytu jest inna, nie bez znaczenia pozostaje też treść podpisywanych przez strony aneksów, a także okoliczności zawarcia umowy. Tym samym analizę sprawy warto powierzyć profesjonaliście.

Czy można spodziewać się, że na skutek wyroku TSUE banki będą bardziej skłonne do zawierania porozumień z klientami na etapie przedsądowym?

Na razie nic na to nie wskazuje, gdyż takie działania byłyby dla nich po prostu nieopłacalne.
W celu uzyskania należnych roszczeń frankowicze zmuszeni są zatem kierować sprawy do sądu. Warto się do tego należycie przygotować, w szczególności uzyskać z banku zaświadczenie obejmujące m.in. szczegółową historię wszystkich wpłat z tytułu umowy kredytu i zlecić kalkulację należnych frankowiczowi roszczeń fachowemu analitykowi. Często skutkuje to brakiem konieczności wywoływania opinii biegłego w toku sprawy sądowej, przyczynia się do znacznego przyspieszenia i zmniejszenia kosztów postępowania sądowego.

Szanse frankowiczów na wygraną w sądzie należy ocenić jako bardzo duże na podstawie tego, jak aktualnie kształtują się wyroki sądów powszechnych w podobnych sprawach. Należy jednakże pamiętać, że sprawy dotyczące kredytów frankowych są niezwykle skomplikowane i wieloaspektowe, a na sali sądowej oprócz argumentów stricte prawnych pojawiają się także zagadnienia ze sfery bankowości, ekonomii i szeroko pojętej gospodarki.