Prawo karne

powrót

W sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania i czynności w sprawie. Warto już na tym etapie skonsultować się z prawnikiem.

Osoby podejrzane i oskarżone, ale także pokrzywdzeni (oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny), korzystając z usług naszej kancelarii, mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, a także reprezentację i zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy karnej.

Zakres wsparcia z naszej strony obejmuje, m.in.:

  • porady prawne z zakresu prawa karnego jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
  • pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • udział w czynnościach takich ja przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna,
  • podjęcie obrony klienta już na etapie postępowania przygotowawczego poprzez przygotowanie wniosków dowodowych,
  • reprezentację osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji,
  • doradztwo i sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sporządzanie apelacji, kasacji oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i innych pism w sprawach karnych.