Reprezentacja lekarzy

powrót

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w obronie słusznych interesów lekarzy w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, w postępowaniach przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a także w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

Zalecamy skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika nie tylko w przypadku postawienia zarzutów lekarzowi lub wysuwania przeciwko niemu roszczeń cywilnych, ale również jeżeli jest przesłuchiwany jako świadek, a z okoliczności sprawy wynika, że sprawa może dotyczyć go osobiście.

Reprezentując lekarzy zawsze staramy się nie tylko zabezpieczyć ich interesy, ale również zapewnić wsparcie podczas postępowań, które ze swej natury mogą być bardzo stresujące i długotrwałe.

Zdobyta praktyka pozwala nam prowadzić wszystkie sprawy możliwie najbardziej efektywnie, najkrócej i z największą dbałością o dobro naszych Klientów. Pomaga nam w tym między innymi doświadczenie zebrane w toku świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie.

PODZIĘKOWANIA / LIST REFERENCYJNY

Szanowni Państwo,
pragniemy niniejszym potwierdzić, że Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie przez okres 4 lat korzystała z kompleksowej obsługi prawnej Kancelarii Adwokata Pawła Mirskiego.
W ramach współpracy z Kancelarią byliśmy usatysfakcjonowani profesjonalnym i rzetelnym świadczeniem usług prawnych. Ze względu na specyfikę działalności Izby szczególnie ważne było dla nas doświadczenie Kancelarii z zakresu prawa medycznego, administracyjnego i karnego, a także znajomość funkcjonowania samorządu lekarskiego.
Wysoce ceniliśmy sobie wszechstronność i elastyczne podejście zespołu Kancelarii do rozwiązywania różnorodnych problemów prawnych pojawiających się w toku naszych codziennych czynności, jak również pełne zaangażowanie i skuteczność.

Z wyrazami szacunku