Co się dzieje po unieważnieniu umowy frankowej?

powrót

Najnowsze orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych jest wyjątkowo korzystne dla kredytobiorców.

Unieważnienie umowy kredytowej jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla frankowiczów. Przeważająca część wyroków zawiera właśnie takie rozstrzygnięcie, albowiem sądy dochodzą do przekonania, że umowy zawierające klauzule niedozwolone (abuzywne) bo ich wyeliminowaniu nie mogą w dalszym ciągu obowiązywać.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, iż w następstwie zastosowanych przez bank reguł, umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna (nieważna), świadczenia spełnione na jej podstawie powinny być postrzegane jako świadczenia nienależne.

Prawomocne wyrok sądu w tym zakresie oznacza, że umowa ta nie obowiązywała już od momentu jej zawarcia. Wyrok sądu ustalający nieważność umowy powoduje, iż strony zobowiązane są oddać wzajemnie wszystkie świadczenia. Preferowanym i najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia jest to oparte na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Polega ono na tym, że bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy wszystkie pobrane przez niego świadczenia w tym odsetki oraz dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu np. prowizje, zaś kredytobiorca zwraca otrzymany od banku kapitał.

WYKREŚLENIE HIPOTEKI JAKO DODATKOWA KORZYŚĆ WYNIKAJĄCA Z UNIEWAŻNIENIA UMOWY.

Rozstrzygnięcie o nieważności umowy kredytu stanowi podstawę do wykreślenia z działu IV księgi wieczystej ustanowionej na nieruchomości kredytobiorców hipoteki stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu. Istnienie bowiem hipoteki zabezpieczającej wierzytelność jest akcesoryjnie uzależnione od istnienia tej wierzytelności.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości bez żadnego obciążenia wynikającego z ustalenia nieważności umowy kredytowej.