Kolejna umowa kredytu z Bankiem BPH S.A. nieważna!

powrót

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie ponownie unieważnił umowę zawartą z Bankiem BPH S.A. Suma korzyści Klientów to około 100 000 zł