Ponowna wygrana z PNP Paribas Bank Polska S.A.

powrót

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że umowa kredytu zawarta przez naszego Klienta z byłem BGŻ S.A. jest nieważna. Suma korzyści majątkowych Klienta z takiego rozstrzygnięcia to ponad 120 000 zł