Umowa kredytowa zawarta z Bankiem PKO BP S.A. uznana przez Sąd za nieważną!

powrót

Wartość przedmiotu sporu to ponad 200.000 zł

W dniu 1 grudnia 2021r. w pierwszej instancji zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartą przez naszych Klientów z PKO BP S.A. Sprawa toczyła się przed sądem Okręgowym w Koszalinie.