Umowa z dawnym BGŻ S.A. uznana za nieważną

powrót

W dniu 9.2.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie ponownie zapadł korzystny dla naszych Klientów wyrok w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego zaciągniętego w BGŻ S.A. Suma korzyści kredytobiorców z takiego rozstrzygnięcia to prawie 300 000 zł.