Wygrana z Bankiem BPH S.A.

powrót

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie unieważnił umowę naszych Klientów zawartą w Bankiem BPH S.A. Suma korzyści to prawie 190 000 zł