Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2019r.

powrót

Zadośćuczynienie za krzywdę i renta

Obrażenia: wieloodłamowe złamanie panewki stawu biodrowego lewego, złamanie trzonu kości łokciowej lewej, stłuczenie okolicy lewego łuku żuchwy 
wygrana kwotowo: 150 000 zł + 30 000 zł odsetek + renta 5 000 zł miesięcznie

W 2016r. poszkodowana (wiek 45 lat) uczestniczyła w wypadku na skutek którego doznała: naciągnięcie splotu ramiennego, naderwanie więzadeł kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego w mechanizmie urazu typu whiplasch, urazu wyrostka kolczystego C3, złamanie wyrostka konczystego C6, centralną przepuklinę krążka międzykręgowego L5-S1. Przed wypadkiem była osobą całkowicie zdrową, zaś na skutek wypadku została pozbawiona możliwości pracy zarobkowej, każdej katywności fizycznej oraz zmuszona jest poruszać się o balkoniku. Z uwagi na fakt, że pracowała za granicą jej zarobki miesięczne choć nie były regularne to jednak średnio zarabiała około 5 000 zł miesięcznie. Mając na uwadze utratę zdolności do wykonywania pracy Sąd uznał zasadność roszczenia o zadośćuczynienie w wysokości 150 000 zł oraz przyznał rentę z tytułu niezdolności do pracy w wymiarze 5 000 zł miesięcznie.