Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2019r.

powrót

Zadośćuczynienie za krzywdę i renta

Obrażenia: wieloodłamowe złamanie panewki stawu biodrowego lewego, złamanie trzonu kości łokciowej lewej, stłuczenie okolicy lewego łuku żuchwy – 20 % trwałego uszczerbku na zdrowiu
wygrana kwotowo: 100 000 zł + 20 000 zł odsetek + renta 900 zł miesięcznie

W 2016r. poszkodowany (wiek 57 lat) uczestniczył w wypadku na skutek którego doznał: wieloodłamowego złamania panewki stawu biodrowego lewego z podwichnięciem tylnym tego stawu, złamania trzonu kości łokciowej lewej, stłuczenia okolicy lewego łuku żuchwy. Na skutek wypadku zmuszony został do przejścia na emeryturę, ponieważ stał się osobą z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Przed Sądem domagał się ponadto zasądzenia na jego rzecz renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Sąd zasądził na jego rzecz od ubezpieczyciela sprawcy wypadku z polisy OC kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz rentę w wysokości 900 zł miesięcznie – wyrównująca jego szkodę między emeryturą otrzymaną, a emeryturą którą otrzymałby gdyby nie doszło do wypadku i pracował przez kolejne lata.