Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2021 r.

powrót

Umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” nieważna!

Kwota ponad 84 000 zł

W dniu 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny, uwzględnił powództwo w całości i zasądził od Pozwanego mBank S.A. kwotę 84 605 zł wraz z odsetkami za opóźnienie i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna.

Sąd uznał, że wszystkie klauzule wskazane przez stronę powodową są abuzywne, a bez nich umowa nie może obowiązywać.

Sprawę prowadzili adw. Paweł Mirski oraz r.pr. Barbara Kuzdra