Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z 2017 r.

powrót

Szkoda w mieniu pracodawcy

Wartość przedmiotu sporu: 13.000,00 zł

Strażak został uznany za wyłącznie winnego uszkodzenia sprzętu jednostki w ramach dokonywania cotygodniowych czynności gospodarczych i zobowiązany do uiszczenia kosztów jego naprawy. Nie zgadzając się z powyższą oceną argumentował, że wydano mu polecenie służbowe przepalenia pojazdu, a jego uszkodzenie było wynikiem niewłaściwego zadziałania samego pojazdu. Sąd wyłączył winę umyślną pracownika, stwierdził jedynie jego przyczynienie i brak podstaw do obciążenia go zapłatą za naprawę sprzętu.