Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

powrót

Zakażenie HCV - błąd medyczny

Młoda dziewczyna – będąc dzieckiem w wieku 7 lat – została zakażona w trakcie transfuzji krwi żółtaczką wszczepienną HCV. W związku z tym został pozwany Szpital, w którym się leczyła. Na etapie przedsądowym Szpital odmówił wypłaty na rzecz klientki jakiejkolwiek kwoty twierdząc, iż nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie. Stał na stanowisku, że klientka  mogła się zarazić w innym miejscu np. u fryzjera czy innej placówce medycznej.

Na skutek działania Kancelarii w/w uzyskała stosowne zadośćuczynienie.

Sąd zasądził na jej rzecz kwotę 100 000 zł wraz z odsetkami w kwocie ok. 40 000 zł.