Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z 2019 r.

powrót

Wynagrodzenie za umowę zlecenia

Wartość przedmiotu sporu: 72.000,00 zł

Lekarka świadcząca w ramach umowy zlecenia usługi na rzecz podmiotu leczniczego została z dnia na dzień poinformowana o likwidacji oddziału tego podmiotu, w którym była zatrudniona. Jej umowa przewidywała okres wypowiedzenia, ale zleceniodawca go nie zastosował twierdząc, że nie obowiązuje w przypadku likwidacji oddziału podmiotu. Sąd zasądził na rzecz lekarki odszkodowanie w wysokości 72.000,00 zł z tytułu utraty zarobków.