Odszkodowanie dla przedszkoli niepublicznych

powrót

Dla kogo odszkodowanie?
Dla przedsiębiorców prowadzących przedszkole niepubliczne.

O co można się ubiegać ?
Odszkodowanie za otrzymaną, zaniżoną dotację z Gminy na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

Kiedy ?
Do 10 lat wstecz. Proces odzyskiwania należności trwa od kilku miesięcy (jeśli gmina przystępuje do negocjacji ugodowych) do 2 lat (jeśli dochodzi do procesu sądowego).

Od kogo ?
Od podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, czyli od gmin.

Na czym polega problem?

Roszczenia niepublicznych przedszkoli wynikają z tego, że przed 2017 r. brakowało precyzyjnych przepisów, które określały sposób naliczania dla nich dotacji (przy czym trzeba pamiętać, że środki przekazywane przez gminy niepublicznym przedszkolom pochodzą gównie z dochodów własnych gmin).
Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym w latach poprzednich – dotacje dla przedszkoli niepublicznych przysługiwały na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przepis ten był bardzo ogólnikowy i z czasem pojawiły się wątpliwości, czy do wydatków bieżących wliczać np. wydatki na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zwłaszcza gdy tacy podopieczni są w przedszkolach miejskich, a w prywatnych już nie.
Rozterki gmin powodowały, że każda z nich obliczała dotację po swojemu.
Dopiero zmiana przepisów od stycznia 2018 r. sprecyzowała podstawę naliczania dotacji. Wtedy zaczęła obowiązywać ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17). Ale nie uchroniło to gmin przed falą roszczeń za wcześniejsze lata. I dziś obserwujemy skutki tego zamieszania. Niepubliczne przedszkola czują się poszkodowane.
Jeśli chcesz abyśmy zajęli się Twoim przedszkolem napisz do nas, a powiemy Ci jakie dokumenty należy dostarczyć, abyśmy mogli rozpocząć proces odzyskiwania niewypłaconej części dotacji.