Prawo medyczne

powrót

Oferujemy doradztwo prawne w szerokim zakresie

Odszkodowania za błędy medyczne może żądać ten, kto poniósł szkodę majątkową lub krzywdę, czyli szkodę o charakterze niemajątkowym.

Krzywdą może być każdy uszczerbek o charakterze niematerialnym, jak choćby stres związany z nieprawidłowym przebiegiem leczenia czy uraz psychiczny spowodowany różnego rodzaju uchybieniami ze strony lekarza lub szpitala. Procesy o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, to najczęściej spotykane spory na linii pacjent-lekarz, pacjent – placówka medyczna. Prawo dopuszcza możliwości rekompensowania na drodze prawnej błędów w sztuce lekarskiej. Jeżeli przytrafił się Państwu błąd medyczny odszkodowanie lub zadośćuczynienie to cywilne instrumenty dochodzenia praw przez pokrzywdzonego. Świadomość społeczna jest w tym zakresie coraz szersza i każdy wie, że można próbować uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie.

Gdzie szukać pomocy?

To już jest inne pytanie i wiele osób rezygnuje z dalszych działań, ponieważ nie mają wsparcia ze strony profesjonalnego prawnika. Zarówno lekarzom, jak i pacjentom szukającym wyspecjalizowanej kancelarii zajmującej się prawem medycznym, polecamy usługi naszej Kancelarii, gdzie zaniedbania lekarskie odszkodowanie i zadośćuczynienie, to często pojawiające się tematy sporów sądowych.

Pracujący w niej prawnicy prowadząc sprawę o odszkodowanie mogą wyjść z propozycją mediacji bądź sporządzić za błąd w sztuce lekarskiej pozew albo odpowiedzieć na pozew, o odpowiedniej treści. Najczęściej pojawiające się powództwa o odszkodowanie za błąd medyczny dotyczą takich uchybień w sztuce lekarskiej jak błąd przy porodzie, błędy w dokumentacji medycznej, błędna diagnoza, trwałe upośledzenie zdrowia czy też śmierć z winy lekarza, zakażenie wirusem gronkowca czy HCV. W ostatnich latach również coraz częściej pojawiają się przypadki dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za nieprawidłowe leczenie dentysty i usługi stomatologiczne, które spowodowały straty finansowe lub uszczerbek na zdrowiu. Co ważne także nieudane zabiegi medycyny estetycznej mogą być podstawą do wystąpienia o odszkodowanie od wykonującego je lekarza tej specjalności w klinice medycyny estetycznej.

Za zaniedbania przy leczeniu można dochodzić roszczeń nie tylko od lekarzy, ale od całego personelu medycznego – sanitariuszy, pielęgniarek czy też ratowników medycznych. Za błędy medyczne odszkodowania wypłacane są w ramach odpowiedzialności cywilnej, jednakże o wiele bardziej surowa może okazać się odpowiedzialność dyscyplinarna i karna. W takich sprawach bardzo istotne jest zebranie dowodów oraz przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej. Jako profesjonaliści doceniamy wysiłek i umiejętności, które wiążą się z wykonywaniem zawodu lekarza, ale także rozumiemy tragedie, które niejednokrotnie kryją się za sprawami konkretnych pacjentów. W sprawach o błędy lekarskie pomoc prawna powinna odbywać się w oparciu o doskonałą znajomość przepisów. Nasi prawnicy mają doświadczenie zarówno w reprezentowaniu przed sądem pokrzywdzonych pacjentów, jak również broniących swojej wiedzy i umiejętności lekarzy. Dokładamy najwyższej staranności, aby reprezentowanie naszych Klientów odbywało się na jak najwyższym poziomie, a także z zachowaniem należytej dyskrecji.