Prawo pracy

powrót

Oferujemy usługi m.in. w następującym zakresie:

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących wynagrodzenia za pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika, wypadku przy pracy, sprostowania świadectwa pracy,
  • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym,
  • przygotowywanie projektów dokumentów stanowiących wewnętrzne normy prawa pracy, w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie umów o zakazie konkurencji.

Jedną z dziedzin prawa, którą zajmuje się na co dzień kancelaria jest prawo pracy. Z jej usług skorzystać mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, których interesy zostały naruszone i potrzebują prawnego wsparcia. Dla tych pierwszych prawnik opracowuje i konsultuje dokumentację pracowniczą (m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania) oraz prowadzi procesy z zakresu prawa pracy. Oprócz tego pomaga w negocjacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami w kwestiach spornych.

Zapewnia też profesjonalną obsługę prawną w wielu innych tematach. Dla pracowników w zakresie prawa pracy kancelaria świadczy m.in. porady prawne oraz oferuje wsparcie na etapie procesów sądowych, dzięki którym mogą odzyskać należne im świadczenia pracownicze oraz wywalczyć respektowanie ich praw. Mobbing, sprawy związane z odszkodowaniem, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę czy ustalenie stosunku pracy to część zagadnień, jakie można powierzyć prawnikowi specjalizującemu się w prawie pracy.