Wyroki

powrót

Umowa kredytowa zawarta z Bankiem PKO BP S.A. uznana przez Sąd za nieważną!

Wartość przedmiotu sporu to ponad 200.000 zł W dniu 1 grudnia 2021r. w pierwszej instancji zapadł wyrok unieważniający umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartą przez naszych Klientów z PKO BP S.A. Sprawa toczyła się przed sądem Okręgowym w Koszalinie.
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 2021 r.

Kolejny sukces Kancelarii – wygrana z Bankiem Reiffeisen Bank Pekao S.A W dniu 14 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Sąd uwzględnił w całości roszczenie Powodów o zapłatę. Wartość przedmiotu sporu to ponad 400.000 zł.
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2021 r.

Umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” nieważna! Kwota ponad 84 000 zł W dniu 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny, uwzględnił powództwo w całości i zasądził od Pozwanego mBank S.A. kwotę 84 605 zł wraz z odsetkami za opóźnienie i ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd uznał, że wszystkie klauzule wskazane […]
Czytaj więcej

Trwa dobra passa Kancelarii przeciwko BKO BP S.A.

Umowa Kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna! W dniu 6.12.2021 roku przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ponownie zapadł korzystny wyrok w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, zaciągniętego w PKO BP S.A. Suma korzyści kredytobiorców z takiego rozstrzygnięcia to prawie 270.000 zł.
Czytaj więcej

Po raz kolejny umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny uznana za nieważną!

Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna! Jest to drugi w tym dniu wyrok naszych klientów w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Wartość sporu wynosiła ok. 200.000 zł.
Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 2019 r.

Wartość przedmiotu sporu: 150.000,00 zł
Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy
Czytaj więcej